logo

Bekijk alle opdrachten

Implementatiemanager DOOR

Den Haag, Zuid-holland
voor een van onze klanten zoeken wij een Implementatiemanager DOOR (SRQ150153)

Opdrachtgever:
P-Direkt is de HR-dienstverlener van de Rijksoverheid. Voor bijna 140.000 medewerkers en managers van ministeries en andere overheidsorganisaties bieden wij een breed pakket aan diensten op het snijvlak van HR en ICT. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling ('iedereen op tijd het juiste salaris') en informatievoorziening. Jaarlijks verwerken wij ruim € 9,7 miljard aan personeels- en salariskosten. Onze vier kernwaarden zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. P-Direkt is een shared service organisatie en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over drie locaties: Den Haag, Zwolle en Bonaire.

Opdrachtomschrijving:
De implementatiemanager is verantwoordelijk voor uitvoeren van alle werkzaamheden die het programma DOOR uitvoert ter ondersteuning van de organisatorische inbedding van de rijksbrede roosterdienst van P-Direkt bij afnemers. De organisatorische inbedding is een verantwoordelijkheid van de afnemer zelf. De projectmanager implementatie faciliteert deze taak en begeleidt de individuele aansluittrajecten. De implementatiemanager legt verantwoording af aan de programmamanager DOOR. De planning van de activiteiten binnen het programma DOOR zien er voor de projectmanager implementatie als volgt uit: Gefaseerde aansluiting van alle roosterende organisaties die de gehele roosterdienst gaan gebruiken. Voor de aansluiting van roosterende organisaties op de rijksbrede roosterdienst worden binnen het programma DOOR generieke implementatietools en hulpmiddelen gehanteerd. Een deel van die tools en hulpmiddelen is reeds beschikbaar, maar dienen telkens geupdate te worden. Denk aan formats impactanalyse, fitgap, etc. De resterende hulpmiddelen zullen moeten worden opgesteld.

De taken:
- Vervolmaken van een gedegen implementatieaanpak en visie voorzien van planning en hulpmiddelen. Denk aan een implementatiehandleiding; - Succes maken van de implementatie van de rijksbrede roosterapplicatie bij aansluitende roosterende organisaties; - Begeleiden van roosterende organisaties in de aansluiting op de rijksbrede roosterdienst;
- Continue contacten onderhouden met de realisatie van de applicatie en de voortgang en de ontwikkelingen daarin. - Faciliteren en bewaken van de voortgang van de stappen die bij de aansluiting op een roosterdienst worden gezet; - Faciliteren in het toepassen en tot stand komen van de aansluittools en hulpmiddelen per aansluiter; - Zo nodig de set aansluittools en –hulpmiddelen uit (laten) breiden; - Sparringpartner zijn vanuit het programma DOOR richting de aansluitende organisaties en vice versa over inrichting van de roosterdienst en de benodigde koppelvlakken voor de aansluitende organisaties; - Afstemmen van de planning van de programma DOOR op de planning van de aansluitactiviteiten van de aansluitende organisaties. - Leiding geven aan de projectleiders implementatie en opleidingscoördinator - Bewaken Rijksbrede standaard en afspraken.

Eisen:
*Kandidaat beschikt over WO werk- en denkniveau
*Kandidaat beschikt over kennis en ervaring met roosterprocessen binnen het Rijk. (>3 jaar)
*Kandidaat beschikt over ervaring met implementatietrajecten van HR systemen binnen het Rijk. (>3 jaar)
*Kandidaat beschikt over ervaring en kennis van programma en implementatiemanagement.

Wensen:
*Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met verandertrajecten.
*Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met implementatietrajecten van HR systemen met impact op techniek en organisatie.
*Mate waarin de kandidaat ervaring heeft van roosterkennis.
*Mate waarin de kandidaat bestuurlijk ervaring binnen het Rijk heeft.

Deadline: 28-9-2022 10:44
Start: 08-10-2022
Locatie: Den Haag & Remote
Duur: 3 maanden + 36 uur per week

 
De verantwoordelijk recruiter voor deze opdracht is Jaela Fouroughi. U kunt solliciteren via de sollicitatiebutton, of u kunt per e-mail (J.fouroughi@caesar.nl) of telefoon (06-22777183) contact opnemen

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by