logo

Bekijk alle opdrachten

NW COC2 Projectleider

Kromhout Kazerne, Kromhout Kazerne
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een COC2 Projectleider (20413896)

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van
(meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en
inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen;
afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern),
onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen;
Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke
(externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging
en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden zowel binnen als buiten defensie zoals met Politie, JenV, Schiphol en het BIT.

 

Eisen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het management van I(C)T-projecten binnen een applicatie-hosting infrastructuur omgeving.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de realisatie en implementatie van (nieuwe) softwareproducten.
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding, of een vergelijkbare militaire opleiding binnen NLDA, danwel vergelijkbaar niveau verkregen door werkervaring.
 • Kandidaat heeft goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift). Niveau B2

 

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en ervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken (b.v. Prince2, Agile/Scrum).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met implementatie van grote systemen (meer dan 100 eindgebruikers) met een grote verandercomponent (meer dan vijf releases per jaar) binnen een complexe gebruikersorganisatie (meer dan drie verschillende afdelingen) met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
 • Ervaring binnen het Politie en/of Defensie domein, bij voorkeur binnen het KMar domein, vreemdelingenketen of strafrechtketen.
 • Ervaring met kennisoverdracht en –borging.
 • Kndidaat heeft - minimaal - een afgeronde HBO opleiding in de specifieke richting informatica, techniek of bedrijfskunde, of een gelijkwaardige opleiding aan de NLDA.
 • Kandidaat heeft ervaring met Agile werkwijze.
 • Kandidaat heeft (actuele) kennis op het gebied van openbare orde en veiligheid.


Start: denk aan oktober/nov ivm afronding van de B screening
Duur: 12 maanden +
Inzet: 36 uur pw
Locatie: Utrecht en remote

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by