logo

Bekijk alle opdrachten

Projectmanager Migratie KEEP Applicaties (20229537)

Utrecht - Kromhoutkazerne, Utrecht - Kromhoutkazerne
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een Projectmanager Migratie KEEP Applicaties! ( 20229537)

De Projectmanager is het middelpunt voor de dagelijkse leiding van het project. Deze persoon heeft de bevoegdheid om het project te leiden namens de Stuurgroep binnen de door
hem aangegeven grenzen. De Projectmanager managed de deelprojectleider en Projectondersteuning en is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met

Projectmonitoring en de Stuurgroep.In projecten zonder aangewezen deelprojectleider, is de Projectmanager verantwoordelijk voor het rechtstreeks managen van het werk met de
betrokken teamleden;
- Het informeren van de projectgroep over allerhande zaken;
- Zorgdragen voor de management rapportages;
- Het (laten) vullen van de projectrapportagetool (FCC) met de meest up-to-date informatie;
- Afstemming met alle stakeholders;
- Monitoren van het project en sturen op risico’s.


Met het GrIT programma wordt de vernieuwing van de IT-infrastructuur gerealiseerd in samenwerking met één consortium als strategische partner van Defensie. Dit consortium beschikt over diepgaande en brede technologische kennis en ervaring waarmee de beschikbaarheid van een moderne IT-infrastructuur voor Defensie wordt geborgd. Het consortium wordt verantwoordelijk voor de vernieuwing van de IT-infrastructuur in scope van GrIT. Daarna verzorgt het consortium samen met Defensie het beheer van deze IT-infrastructuur voor Defensie. Het consortium zal in gemengde teams, waarin medewerkers van Defensie en consortiumpartners samenwerken, de IT-dienstverlening gaan realiseren. Om op de nieuwe IT-infrastructuur gebruik te kunnen maken van de Defensie-applicaties dienen deze vanuit de huidige IT-infrastructuur gemigreerd te worden naar de nieuwe ITinfrastructuur. Het tijdig, juist en volledig overzetten van alle te behouden applicaties (Migratie KEEP Applicaties, of MKA) biedt Defensie de mogelijkheid om de huidige ITinfrastructuur zo snel mogelijk af te bouwen en zo de dubbele beheerlasten minimaal te houden.
 

Eisen
 • De kandidaat heeft 3 jaar aantoonbaar meerjarige projectmanagement ervaring op complexe ICT projecten;
 • De kandidaat dient 3 jaar aantoonbaar ervaring met een complexe IT infrastructuur omgeving (meer dan 10.000 eindgebruikers)
 • De kandidaat heeft 3 jaar aantoonbaar ervaring met migratie applicatietrajecten binnen complexe organisaties (meer dan 10.000 eindgebruikers)
 • De kandidaat heeft  3 jaar aantoonbare ervaring met het inventariseren van applicatielandschappen (bedrijfssystemen) en informatieketens.
 • De kandidaat beschikt door diploma of werkervaring mimaal over WO denk en werkniveau.
 • IPMA

 

Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoobare werkervaring als projectmanager van een meervoudige complex project (niet alleen technisch complex maar ook stakeholders (belangen) en politieke impact).
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het aansturen van teams bestaande uit verschillende specialisten.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met hoog gerubriceerde informatiesystemen.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van wave-planningen..
 • De kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring bij overheidsinstellingen (min. 100 VTE).
 • Kennis van IT management frameworks (ITIL).
 • Kennis van Prince2
 • Agile werken


Start: denk aan September/oktober na afronding van de B screening
Inzet: 32 uur
Duur:  12 maanden + 3x verlengen 
Locatie: Utrecht (Extra standplaats(en) Huis ter Heide, Amersfoort)

Deadline: 27-06-2022 09:00

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by