logo

Bekijk alle opdrachten

Technisch Verantwoordelijke

Den Helder, Noord-Holland
Voor onze directe eindklant Defensie zijn wij op zoek naar een Technisch Verantwoordelijke!  

1.Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door:
-het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen;
-het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines;
-het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies);
-het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen;
-het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel;
-het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken;
-het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten;
-het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit;
-het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement;
-het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen;
-het organiseren van draagvlak bij productmanagement mbt nieuwe concepten en ontwikkelingen op de markt.

2.Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door:
-het doen van voorstellen voor product innovatie;
-het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures;
-het doen van verbetervoorstellen.

3.Stelt technische impact analyses op, door:
-het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns);
-het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties);
-het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing);
-het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie);
-het beoordelen van de impact op Beveiligingaspecten;
-het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport;
-het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen.

4.Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door:
-het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten;
-het aanpassen van bestaande bouwstenen of componenten;
-het opstellen van testscenario's;
-het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;
-het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
-het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
-het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp.
-het documenteren van opzet, bestaan en werking in een continu proces voor de bouwstenen of componenten;
-het vaststellen van de normen waaraan de bouwsteen dient te voldoen.

5.Coacht de Senior Ontwerpers binnen de Productieclusters.

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers)
- Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van technische multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden (blijkt uit CV)
- Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek (blijkt uit CV)
- Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van behoeftestellingen naar een oplossingsrichting op basis van Architectuurkaders
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met DBMS, Analytics en Visualisatie systemen
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring voor applicatie hosting benodigde infrastructuur / platform gerelateerde aandachtsgebieden (denk bijv. aan: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid aspecten (ISO 27001)
- Kandidaat heeft minimaal HBO werk- en denkniveau
- Kandidaat is 32 uur per week beschikbaar

Wensen
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als System/Solution architect op het (backend) applicatie hosting aandachtsgebied
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met SQLServer & Postgres.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met PowerBI, SSIS / SSAS.
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met SCRUM methodieken
- Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met ITIL processen


Start: na afronding Niveau Veiligheidsonderzoek VGB B (ga uit van januari 2023)
Duur: 12 maanden+
Standplaats: Den Helder & remote 
Extra standplaatsen: Utrecht 
Inzet: 32 uur per week

 

De verantwoordelijk recruiter voor deze opdracht is Ayse Sulek. U kunt solliciteren via de sollicitatiebutton, of u kunt per e-mail (a.sulek@caesar.nl) of telefoon (06- 46 23 42 37) contact opnemen. 

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by