logo

Bekijk alle opdrachten

Business Engineer Blueriq

Almelo, Almelo
Voor onze eindklant Justid ben ik op zoek naar een Blueriq Engineer

De Business Engineer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van applicatief beheer, zowel correctief als adaptief, op het deel van de
applicatie dat gerealiseerd is in Blueriq. Het gaat hierbij om zowel het doorvoeren van aanpassingen in de applicaties middels Blueriq,
teneinde incidenten op te lossen, als ook op basis van user stories doorvoeren van wijzigingen in de applicaties middels Blueriq. Specifiek is
de opdracht: Een aantal RFC’s vanuit de Raad voor de Kinderbescherming om op te pakken. Hiervoor is voornamelijk Blueriq Studio kennis
nodig.

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:
• In teamverband met gebruikersinbreng globale specificaties omzetten in een concrete user story.
• Het kunnen realiseren van software op basis van een user story in Blueriq.
• Bijdragen aan collegiale review van opgeleverde software.
• Oplossen van incidenten/bevindingen en op basis daarvan verhogen van de (eigen) kwaliteit van de broncode.
• Opstellen en/of aanpassen van gegevensmodel of informatieprocessen vanuit het Blueriq-model.
• Aanreiken van oplossingsalternatieven.
- Pré is: advisering over verbeteringen in houding, gedrag en teamsamenwerking.

Je bijdrage dient zich te conformeren aan de werkwijze van het team, geënt op de invulling van de definition of done.
De inzet vindt plaats binnen de directie Operatie van de Justitiële Informatiedienst. De afdeling waarbinnen de inzet plaatsvindt is Portalen &
Samenwerking. De afdeling zorgt voor de ontwikkeling aan, en verbetering van onder meer de dienstverlening in de jeugdstrafrechtketen, te
weten GCOS en IFM. In de vorm van applicatief onderhoud en de levering van expertise aan onze ketenpartners. De afdeling werkt vanuit
Almelo en bestaat uit 3 teams voor 5 verschillende toepassingen. Elke team bestaat uit ongeveer 10 fte, en werkt devops, met inzet van
agile/scrum.

De ketenvoorziening Intelligente Formulieren Module (hierna: IFM) is een platform dat met meerdere applicaties verschillende ketenpartners
ondersteunt. Zo levert het IFM ondersteuning in de strafketen bij het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen(LIJ) en ten aanzien van de Justitiële Jeugd Inrichtingen. IFM vormt een onderdeel van het samenspel van ketenprocessen, risico-taxatie instrumenten en onderliggende systemen in de jeugdstrafrechtketen.
De instrumenten in IFM worden gebruikt als risico taxatie middel om inzicht te krijgen in het risico dat een jongere nogmaals de fout in gaat
en risico- en beschermende factoren in beeld te brengen. Zo helpt het de professional bij het bepalen van passende maatregelen, interventies, opstellen van het strafadvies aan OM en ZM en het maken van plannen van aanpak en evaluaties. De uitkomsten van de instrumenten en contextgegevens worden gedeeld in de keten.
Door de Justitiële Jeugd Inrichtingen wordt IFM gebruikt ter ondersteuning van de ingezette interne methodieken en risico-instrumenten die
worden gehanteerd binnen de JJI’s.

IFM dient te worden doorontwikkeld op basis van wensen van de opdrachtgever en de klanten. Daarop ziet deze externe marktuitvraag,
mede vanwege capaciteitsgebrek in het team. De opdracht is tijdelijk.

 

Eisen
  • HBO ICT niveau; onderbouwd door ofwel diploma, ofwel jarenlange ervaring aantoonbaar vanuit het CV en een diversiteit aan opdrachten met inzet van Blueriq.
  • Aantoonbaar vanuit CV: unit-/integratietests, bijdrage aan kwaliteit opgeleverd werk, en/of review van werkzaamheden van anderen.
  • Certificaat NIET verplicht, wel meerjarig ervaring met werken in een agile team.
  • Business Engineer Blueriq: zowel aantoonbare kennis en ervaring met de rule engine, als met procesmodellering. Dit toont de kandidaat onderbouwd aan vanuit het CV, met praktijk-/werkervaring bij één of meerdere opdrachtgevers, in de periode 2018 tot nu. (Minimaal 2 jaar)
  • De aangeboden kandidaat bezit inhoudelijk ervaring met de integratie van Blueriq met Java. Dit toont de kandidaat onderbouwd aan vanuit het CV, met praktijk-/werkervaring bij één of meerdere opdrachtgevers, in de periode 2019 tot nu.
    (Minimaal 2 jaar)
  • Blueriq Studio kennis: Dit toont de kandidaat onderbouwd aan vanuit het CV, met praktijk-/werkervaring bij één of meerdere opdrachtgevers, in de periode 2018 tot nu. (Minimaal 2 jaar)

Competenties:

• Samenwerking.
• Open, transparant (relevant ivm de combinatie kantoor- en thuiswerken.
• Teamspeler.
• Documenteert zijn/haar werk op de wiki, draagt eea goed onderbouwd over aan het team.

Aanvullende kennis:

• Softwarecodekwaliteit: Bereid tot bijdragen aan unit- en functionele tests en oplossen code-issues SonarQube.
• De aangeboden kandidaat beschikt over inhoudelijke ervaring met Java, Spring.
• De aangeboden kandidaat beschikt over inhoudelijke ervaring met het bouwen van dynamische websites gebaseerd op XML, XSLT, XSL-FO,
javascript en CSS.
• De aangeboden kandidaat beschikt over praktijkkennis en werkervaring met Agile/Scrum, opgedaan in de periode 2019 tot nu, aan te
tonen middels werkervaring vanuit een praktijkopdracht op het CV.
• De aangeboden kandidaat beschikt over praktijkkennis en werkervaring met Continuous Integration en Continuous Delivery (waaronder
gebruik van tools zoals Maven, Jenkins).

Overige functiewensen:

• Kandidaat kan uitleggen hoe hij/zij globale specificaties om weet te zetten in een user story en dit te realiseren in kwalitatief goede
programmatuur.
• De kandidaat is enthousiast over de opdracht en laat merken zich erin te hebben verdiept, via bronnen op internet etc.
• De kandidaat ‘klikt’ met de gesprekspartners en past daarmee in het team.
• De aangeboden kandidaat is gericht op het realiseren van doelstellingen en resultaten; toont vasthoudendheid bij tegenslagen.
• Kandidaat legt helder uit hoe hij/zij in teamverband met gebruikersinbreng globale specificaties om weet te zetten in een user story en dit
te realiseren in kwalitatief goede programmatuur.

Deadline 5 oktober
Start in overleg, inzet voor 4 - 12 maanden
Locatie Almelo, 1 dag in de week (maandag) op kantoor
Tarief passend bij de ervaring met match met de opdracht

 

De verantwoordelijk recruiter voor deze opdracht is Lilian van Ommeren. U kunt solliciteren via de Reageren button, of u kunt per e-mail (l.ommeren@caesar.nl) of telefoon (06-27896591) contact opnemen. 

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by