logo

Bekijk alle opdrachten

Junior Business Consultant (10500014887)

Den Haag, Zuid Holland · Information Technology
Voor onze directe eindklant de Hoge Raad in Den Haag zoeken wij een startende Junior Business Consultant:

Start: 15 augustus
Inzet: 36 uur pw
Duur: 12 maanden
Locatie: Den Haag

Opdrachtomschrijving:
De Hoge Raad heeft voor alle cassatieverzoeken digitale toegang voor procespartijen mogelijk gemaakt. Als vervolg hierop dienen ook de dossiers van rechtbanken en gerechtshoven in digitale vorm voor de Hoge Raad beschikbaar gesteld te worden als procespartijen na de uitspraak een cassatieverzoek hebben ingediend. Digitale toegang en digitale dossieroverdracht bieden vervolgens verdere mogelijkheden voor ondersteuning van het cassatieproces met digitale hulpmiddelen. Als junior business-consultant (met een Bestuurskunde achtergrond op master niveau) wordt je betrokken bij en ga je (eigen) bijdrage leveren aan de veranderingen binnen de Hoge Raad als gevolg van deze digitaliseringsambitie voor de processen binnen de cassatierechtspraak en de mensen die daar werken. Kleinere opdrachten ga je zelfstandig uitvoeren. De opdracht heeft een looptijd voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging.

De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, -informatiedienstverlening en de - informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad , inclusief digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden. Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatie inrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. ICT-Landschap De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening.

Eisen:
Master bij voorkeur in bestuurskunde
Kandidaat heeft ervaring bij opstellen van business requirements en kan deze uitwerken in business plannen en functionele ontwerpen in complexe omgevingen 05-1 jaar
Kandidaat heeft aantoonbare interesse in en (enige) ervaring met het werken bij publieke (overheids-) instanties: 1 jaar
Kandidaat geeft aantoonbaar aan de komende jaren nog diverse opleidingen te willen volgen, bijvoorbeeld via een Traineeship: 1 jaar

Wensen:
De kandidaat heeft aantoonbare interesse in projectaanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van ontwikkeling in zogenaamde sprints. De kandidaat legt makkelijk contact met mensen en kan zich goed inleven in uiteenlopende consultancy vraagstukken op het gebied van informatieopslag die bij deze functie horen. Je levert oplossingen die passen binnen de Hoge Raad en je bent analystisch, leergierig, pro-actief, geeft gevraagd en ongevraagd onderbouwd advies en beleeft plezier in het sneller, beter, makkelijker en mooier maken van zaken. Je bent in staat om een groep mee te nemen naar een bepaalde oplossing of richting. Is de Hoge Raad tevreden, pas dan ben jij tevreden. Eigen initiatief, intrinsieke motivatie en bereidheid tot delen van kennis worden zeer gewaardeerd. Je beschikt over WO denkniveau, en bij voorkeur heb je al ervaring met: • acteren in een complexe omgeving met verschillende niveau's qua collega's • opzetten van de vertaling van business problematiek naar een advies, plan en functioneel ontwerp • opzetten van een procedure ism de eindgebruikers om controleren wat jij in je plan heb opgeschreven ook overeenkomt met wat er gebouwd is

De kandidaat heeft aantoonbare kennis van kwaliteitsmanagement en het werken in ketens en de bestuurlijke en digitale uitdagingen hierbij • De kandidaat heeft ervaring in een publieke organisaties zoals bij de Rechtspraak, Raad van State of Hoge Raad, organisaties binnen de strafrechtlketen of direct hierbij betrokken, etc. • De kandidaat is bekend met /heeft aantoonbare interesse in projectmatige werkmethodieken zoals Scrum, IPMA en Prince

Graag ontvangen wij passende profielen!
De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by