logo

Bekijk alle opdrachten

NW GII HGI Transitiemanager (20316428)

Amersfoort, Utrecht
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een NW GII HGI Transitiemanager (20316428)

De sectie Hoog Gerubriceerde Informatievoorzieningen (HGI) van het JIVC is een jonge organisatie, gevormd uit de samenvoeging van de voormalige Def HGI en TITAAN
programma's. Na initieel ondergebracht te zijn bij de sectie Netwerken van Generieke IT & Infra, is de sectie vanaf begin 2020 als zelfstandige organisatie verder gegaan onder de vlag van Generieke IT & Infra.

De sectie HGI bevindt zich in een turbulente omgeving. Na de oprichting is binnen HGI nadrukkelijk gestuurd op het in balans krijgen van vraag en aanbod (capaciteit) binnen de
zelfstandige units SO, AO2IP en CBx en het opstellen en implementeren van de besturende- en ondersteunende processen. Vrijwel simultaan wordt het beheer op orde gebracht,
systeemmanagement opnieuw ingericht, het incident en problem-management proces ingericht, de kwaliteit vergroot, sourcingstoetsen uitgevoerd en is er sprake van een bijdrage
aan de (door de Coronapandemie geïnitieerde) flexibilisering van werk. Daarbovenop is HGI bij de start van het programma GrIT gekozen als speerpunt in de transitie naar GrIT en
de nieuwe CIS/PSD/ICS/ITCC organisatie, wat resulteert in herinrichting en verhuizing van bedrijfsonderdelen naar Amersfoort (Bernhardkazerne) c.q. Soesterberg (Camp New
Amsterdam), nieuwe samenwerkingsvormen en significante wijzigingen in de structuur en aansturing van de organisatie.

Bovenstaande ontwikkelingen vereisen een significante bijstelling van leiderschap, werkwijze, gedrag en cultuur. De komende jaren dient eveneens de integrale waardeketen van
HGI, in samenhang met haar stakeholders en haar interne suppliers (SO, AO2IP, CBx) verder te worden aangepast aan de veranderende omgeving en moet de management
organisatie worden versterkt en naar een hoger volwassenheidsniveau worden gebracht. Wijzigingen in de proces ondersteunende IT- systemen zijn reeds in gang gezet en
moeten nog verder worden doorgevoerd.

Naast deze grootscheepse veranderingen is en blijft het zaak om de huidige opdrachtgever, medewerkers en bestuurders te blijven bedienen en de dienstverlening op het vereiste
niveau blijvend te garanderen. Op managementniveau wordt daarom expliciet onderscheid aangebracht tussen de resultaatgebieden Going Concern (instandhouding) en
Changemanagement (ontwikkeling) zodat het beoogde resultaat op beide gebieden met voldoende focus en aandacht kan worden gegarandeerd.

Om hieraan verder invulling te geven, wil de sectie HGI een 'dedicated' verander/transitiemanager inhuren, die meehelpt de organisatie opnieuw in te richten en die alle
veranderingen die voortvloeien uit die wijzigingen c.q. de opgelegde taakstellingen vlot, verantwoord, effectief en duurzaam kan implementeren. De verander/transitiemanager geeft
hiërarchisch leiding aan een transitieteam, bestaande uit managers/specialisten die vanuit hn expertise een bijdrage kunnen leveren aan de veranderopdracht. Gezien de brede
scope van de opdracht, kunnen de werkzaamheden van het transitieteam binnen verschillende bedrijfsonderdelen worden uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat alle
werkzaamheden bijdragen aan het bereiken van de gewenste verandering.

 

Eisen
 • Kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken in en aan hooggerubriceerde omgevingen.
 • Kandidaat heeft 10 jaar aantoonbare ervaring met het ontwerpen en doorvoeren van veranderingen in en aan organisaties, organisatiestructuren, processen en personele bezetting.
 • Kandidaat heeft 10 jaar  aantoonbare ervaring met het leidinggeven aan hoogopgeleide IT/ICT professionals
 • Kandidaat heeft 3jaar  aantoonbare ervaring met het werken in en aan hooggerubriceerde omgevingen.
 • Kandidaat heeft een academisch werk- en denkniveau, aangetoond met een Universitaire graad of een HBO diploma met minimaal 10 jaar werkervaring.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van IT/ICT, aantoonbaar middels een gerichte opleiding en/of relevante (technisch inhoudelijke) werkervaring in dat vakgebied
 • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C2
 • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau C1

 

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in een IT/ICT omgeving
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het leiding geven aan teams met verschillende nationaliteiten
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Agile/Scrum
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met ITIL
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Wapensysteemmanagement
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van bedrijfseconomische aspecten in een bedrijfsmatige omgeving
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van/ervaring met kwaliteitsmanagement (procesmanagement, risicomanagement, documentbeheer, kwaliteitsregistraties, continu verbeteren en prestatie-indicatoren)
 • Vanwege voldoende tijd voor kennnisoverdracht, is het noodzakelijk dat de kandidaat beschikbaar is per 1 augustus 2022.


Start: na afronding van de B-screening  denk aan oktober 2022
Inzet: 38 minimaal per week
Duur: 15 maanden + 3x verlengen
Locatie: Amersfoort
Extra standplaats(en): Soesterberg, Stroe

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by