logo

Bekijk alle opdrachten

Senior Projectleider IT!

Utrecht, Utrecht
Voor onze directe eindklant het Openbaar Ministerie in Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider IT!

De projectleider is aan het begin van het project verantwoordelijk als migratie coördinator, de schakel tussen de projecteigenaar JenV en de projectuitvoerder Solvinity en projectdeelnemer OM. Na oplevering van de eerste bouwblokken beginnen de migraties, als projectleider JuBIT3 ben je binnen het OM de coördinator tussen de interne IT organisatie, overige IT ketenpartners en IT leveranciers van het OM en het JuBIT3 transitieproject.


Werkzaamheden: Als Migratie Coördinator (MICO) in de opstartfase van het project:
- Project opstarten, helpen voldoende budget en resources reserveren
- Inventarisatie wat te migreren (IST)
- Lifecycle op orde brengen van te migreren items
- Inzicht in verkeersstromen (security policy)
- Informeren en betrekken IT ketenpartners die geraakt worden bij migratie en deze aansturen Project taken tijdens migratiefasen:
- Projectleiding en coördinatie van de changes en werkzaamheden.
- Migraties (met alle IT ketenpartners van OM) begeleiden naar de JuBIT3 oplossing (SOLL)
- Changeproces gebruiken om wijzigingen door te voeren met zo min mogelijke impact op de operatie
- Documenteren wijzigingen en overdracht van kennis binnen OM
- Deelnemer (vertegenwoordiging van OM bij) van plenaire sessies en projectdeelnemer vergaderingen van JenV en Solvinity
- Communicatie en Nazorg Opmerking: Het project is inmiddels gestart en bevindt zich in de migratiefase “Externe netwerken”, je neemt de werkzaamheden over van de huidige projectleider/ Migratie Coördinator.

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:
• Het opstellen en afstemmen van projectplannen met onderliggende doelstellingen;
• Aanpak uitwerken om zowel technische als organisatorische doelstellingen te kunnen realiseren;
• Draagvlak creëren bij en met stuurgroep voor de implementatie;
• Managen van verwachtingen bij stuurgroep, management en projectteam;
• Plannen, bewaken en beoordelen van de resultaten van de werkzaamheden;
• Behalen van operationele doelstellingen;
• Risicomanagement, stakeholders betrekken bij het uitvoeren van controles en het oplossen van problemen;
• Vaststellen en implementeren van verbeteringsmogelijkheden;
• Verantwoordelijk voor de financiële planning van het project en het plannen van benodigdheden;
• Voorbereiden van (jaar)budgetten, inschatten uitgaven en het analyseren van afwijkingen; Rapportage van financiële planning en afwijkingen in financiën aan stuurgroep;

Eisen:
- Kandidaat beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau middels een afgeronde opleiding in IV/ICT richting en/of opgedaan door relevante werkervaring. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.

- Kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 7 jaar als projectleider IT projecten gecoördineerd. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
-Kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan als IT-projectleider bij een overheidsorganisatie. Dit dient te blijken uit het CV.
-Kandidaat is per medio augustus fulltime beschikbaar.

Wensen:
-Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met een instantie uit de justitie- en/of strafrechtketen. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV
-Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het managen van multidisciplinaire projecten binnen de (rijks)overheid. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
-Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met infrastructuur-, Cloud-, datacenter- of netwerkgerelateerde projecten en beschikt zelf over technische inhoudelijke kennis. Dit dient duidelijk te blijken uit het CV.
-Kandidaat is PRINCE2 Practitioner gecertificeerd.
-Kandidaat is IPMA D gecertificeerd.

Start: 01-08-2022
Duur: 12 maanden
Standplaats: Utrecht & Remote
Inzet: 36 uur per week
Deadline: 13 juli 2022
 

Deel deze opdracht

Powered by