logo

Bekijk alle opdrachten

System Administrator (19739913)

Huis ter Heide Camp New Amsterdam, Huis ter Heide Camp New Amsterdam
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een System Administrator (19739913)

1. Fungeert als lokaal beheerder van decentrale informatie- en verwerkingssystemen die in gebruik zijn bij KMar door:
- het functioneel beheren van de systeemconfiguraties;
- het bewaken van een optimale en ongestoorde functionele werking van de systemen, overeenkomstig de eisen en het daartoe verrichten van eerstelijns onderhoud aan de
systemen i.s.m. technisch beheerders;
- het analyseren van de functionele belasting van systemen, het bepalen van wenselijke capaciteitsaanpassingen aan de hand van gebruiksprognoses en aan de hand hiervan input
leveren voor het opstellen van plannen om aanpassingen te realiseren;
- het realiseren en actualiseren van systeem documentaties, procedures en richtlijnen ter ondersteuning van het beheer en het gebruik van de systemen;
- het toezien op het naleven van voorschriften en richtlijnen en het ondernemen van actie in geval van onregelmatigheden;
- het deelnemen aan gebruikersoverleg gericht op informatie(behoefte)-uitwisseling, wijzigingsbeheer en wederzijdse terugkoppeling inzake incidentafhandeling.

2. Voert gegevensbeheer werkzaamheden uit door:
- het bewaken van relevante en actuele gegevens van de gegevensbestanden op decentrale opslagsystemen, en evt. problemen hieromtrent bekend maken;
- het controleren van databestanden en de juiste verwerking daarvan in de informatie- en verwerkingssystemen en het bewaken van de volledigheid, actualiteit, bewaartermijnen,
integriteit, betrouwbaarheid, beveiliging en toegankelijkheid van de gegevens;
- het bewaken van de consistentie in de structuur van de gegevensverzamelingen;
- het genereren van informatie uit de systemen en dit verwerken in heldere overzichten;
- het bewaken van het proces t.a.v. data van decentrale naar centrale opslagsystemen.

3. Ondersteunt gebruikers van decentrale informatie- en verwerkingssystemen door:
- het beantwoorden van vragen over het gebruik van informatiesystemen en het ondersteunen bij het oplossen van gebruikersproblemen;
Kandidaat is in staat om licht tilwerk te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van installatiewerkzaamheden.

 

Eisen
 • Kandidaat heeft 1 jaar  aantoonbaar werkervaring als Beheerder ICT
 • Kandidaat heeft 1 jaar aantoonbaar werkervaring met (de)centrale opslagsystemen
 • Kandidaat heeft miniaal een MBO niveau 3 of 4 afgerond.

 

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van ondersteunende (beheer)processen in de ICT;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met kwaliteitszorg op het gebied van ICT ondersteuning;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in het Veiligheidsdomein (bijv. Ministerie van Defensie of Ministerie van Justistie en Veiligheid);
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van autorisatie en security maatregelen;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar werkervaring met (Synology) Nas en decentrale (standalone) opslag systemen;
 • Kandidaat heeft bijvoorkeur aantoonbare werkervaring m.b.t. formeren van testcriteria;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met decentrale opslagsystemen, ICT, Windows clients;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met koppelingen tussen geautomaiseerde systemen;
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het functioneel beheren van de geautomatiseerde systemen die benodigd voor dataverwerking;


Start: na afronding Niveau Veiligheidsonderzoek VGB A (ga uit van september 2022)
Duur: 17 maanden+
Standplaats: Huis ter Heide Camp New Amsterdam & Remote
Inzet: 38 uur per week
Deadline: 30 September  2022 09:00

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by