logo

Bekijk alle opdrachten

IBA / Senior adviseur informatiebeveiliging 2 FTE's

Den Haag, Zuid-Holland
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een IBA / Senior adviseur informatiebeveiliging 2FTE's (20260346)

De senior adviseur informatiebeveiliging is onderdeel van een programma dat bestaat uit een team van security specialisten en ondersteunt de MIVD organisatie bij het
implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid.

1. Door bij te dragen aan: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het voorbereiden, uitvoeren en/of begeleiden
van self assesments en/of interne- en externe audits;

2. Draagt bij aan de implementatie van een ISMS en heeft aantoonbaar ervaring met het implementeren van risicomanagement;

3. Ontwikkelt en realiseert integrale strategische, tactische en operationele advies en kennisproducten (gebaseerd op normenkaders) die gericht zijn op preventie het afhandelen
en mitigeren van ICT-kwestbaarheden, dreigingen en incidenten;

4. Aantoonbaar in staat om organisatorische, technische en procedurele dreigingen (beschreven in normenkaders) te vertalen naar mitigerende maatregelen op verschillende
niveaus (CISO, lijn management, uitvoerende organisatie);

5. Adviseert binnen de MIVD organisatie bij de vertaling van strategisch naar tactisch beleid en operationele uitvoering;

6. Adviseert interne projecten en programma’s op gebied van informatiebeveiliging en voert daarbij o.a. baselinetoetsen en risicoanalyses uit;

7. Is in voorkomende gevallen verantwoordelijk voor deelprojecten die onderdeel zijn van het programma;

 

Eisen
 • Kandidaat heeft tenminste 2 jaar werkervaring binnen de Rijksoverheid
 • Kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring als Senior adviseur informatiebeveiliging of soortgelijke functies (b.v. senior ICT-security specialist);
 • Kandidaat heeft tenminste 5 jaar ervaring met het NEN-ISO/IEC 2700X informatiebeveiliging normenkaders en de daarop gebaseerde Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) of Defensie beveiligingsbeleid
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2 en een heldere en zakelijke manier van communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding (Bachelor niveau).
 • Kandidaat is in het bezit van één of meer van de volgende certificeringen: - CISSP (Certified Information Systems Security Professional) - CISM (Certified Information Systems Manager) - CISA (Certified Information Systems Auditor)
  - CRISC (Certified in Risk and Information Systems control)

 

Wensen

 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging accreditatie- en/of audittrajecten
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met risicomanagement: risicoanalyse, maatregelenontwerp en vastlegging van restrisico’s;
 • Kandidaat heeft werkervaring in het werkveld van Inlichtingen & Veiligheid in het OOV-domein (Politie, Justitie, Defensie, etc.) .
 • Kandidaat is in het bezit van een ISO/IEC 2700X certificering, zoals de 27001 of 27005
 • Kandidaat heeft ervaring met het opstellen en implementeren van information security policies
 • Kandidaat heeft ervaring met het opstellen en uitvoeren van analyses, adviezen, plannen en rapportages op het vlak van information security
 • Kandidaat heeft ervaring in gedegen adviesvaardigheid t.a.v. vraagstukken op het vlak van informatiebeveiliging en weet deze te vertalen op strategisch en tactisch niveauStart: na afronding Niveau Veiligheidsonderzoek VGB A (ga uit van oktober 2022)
Duur: 48 maanden+
Standplaats: Den Haag
Inzet: 38 uur per week
Deadline: 27 juni 2022 11:00

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by