logo

Bekijk alle opdrachten

Projectleider programma Future Borders ( 20251296)

Den Haag, Zuid-Holland
Voor onze directe eindklant Defensie in Den Haag zijn wij op zoek naar een Projectleider Programma Future Borders:

Start: op basis van de VOG
Duur: 12 maanden
Inzet: 38 uur pw
Locatie: Den Haag en Remote

Het programma Future Borders is verantwoordelijk voor de implementatie van 6 EU-Verordeningen binnen de onderdelen lucht, maritiem en spoor van het grensdomein. Met de
ontwikkeling naar het inrichten van de operationele processen groeit de compléxiteit van de aan deze verordeningen gekoppelde IV-ontwikkeling. Ten behoeve van de voortgaande

ontwikkeling naar implementatie en daarmee samehangende sturing op de analyse op de technische kwaliteit en functionele specs vanuit de IV (in relatie tot de behoeftestelling
business) is behoefte aan een projectleider business KMar - in eerste aanleg specifiek in te zetten op de eu-Verordening SIS - die de aanwezige professionals van de operatiele
diensten van de KMar kan ondersteunen bij de implementatie van de grenssystemen; meer specifieke gericht op de performance, het begeleiden van de testfases van systemen
en het begeleiden van de daarmee samenhangende veranderaanpak.

 

Eisen
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in de rol van projectleider en/ of projectadviseur binnen de overheid.
 • Kandidaat heeft drie jaar (aantoonbare) kennis met het vanuit de IV implementeren van systemen binnen de business, inclusief het begeleiden van de operatie met het beoordelen van de technische kwaliteit en functionele specs vanuit de IV gedurende de acceptatie-, productie- en beheerfase.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van projectmanagement conform MSP.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met scrum agile werken.
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het werken binnen de Veiligheidsketen, in het bijzonder het Europese programma Smart Borders;
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2. “Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde teksten produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.”
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Prince2 en/ of Agile/Scrum als technieken en methoden voor programma- en projectmanagement.
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
 • undefined

 

Wensen

 • Kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken (inclusief projectbesturing), ontwikkelmethoden en -technieken
 • Kandidaat heeft ervaring met de implementatie van nieuwe IV-systemen en de daarmee samenhangende veranderkundige aanpak binnen een complexe gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG), evenals de wet- en regelgeving betreffende de privacy- en security-aspecten binnen de overheid..
 • Kandidaat heeft aantoonbare ervaring met kennisoverdracht en -borging.
 • Kandidaat heeft een afgeronde opleiding in de bedrijfsmatig gerichte opleiding.
 • Kandidaat heeft recente ervaring (opgedaan in de laatste vijf jaar) in het operationele werk (vreemdelingen - of handhavingsprocessen) binnen de Openbare Orde en Veiligheid keten (Ministerie van Defensie, of Ministerie van Justitie en Veiligheid, of Politie)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG),
 • Kandidaat heeft een afgeronde WO opleiding

 

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by