logo

Bekijk alle opdrachten

Senior Beheerder / 20179824

Maasland, Zuid-Holland
Voor onze directe eindklant Defensie in Maasland zijn wij op zoek naar een Senior Beheerder! 

1. Beheert de ICT middelen door:
- het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
- het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
- het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
- het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
- het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
- het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
- het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
- het instrueren van beheerders ICT;
- het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
- het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;
- het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen;
- het, in overleg, (laten) nemen van preventieve en correctieve maatregelen.

2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
- het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
- het laten registreren van afwijkingen en problemen;
- het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
- het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

3. Verricht ondersteunende werkzaamheden zoals:
- het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
- het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
- het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
- het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis;
- het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie;
- het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast;
- het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
- het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
- het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
- het (laten) testen van de geleverde ICT middelen.

4. Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT
- het coördineren van de werkzaamheden van collega beheerders ICT en 1e beheerder ICT

Eisen
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring in het implementeren van SAP toepassingen.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het bouwen van ICT architecturen en - infrastructuren.
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SAP HANA 2.x
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SAP Solution Manager 7.2 en/of SAP Focused Run 2.0
- Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met SAP Netweaver 7.5.
- Kandidaat is in bezit van een geldig SAP NetWeaver 7.5 certificaat in combinatie met SAP HANA (SAP Certified Technology Associate – System Administration (SAP HANA) with SAP NetWeaver 7.5).
- Kandidaat is in het bezit van een HBO diploma.
- Kandidaat is 40 uur per week beschikbaar. 

Wensen
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SAP Fiori (Frontend Server & SAP Gateway (Odata)).
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SAP systeemconversies o.a. ERP naar S/4 HANA, MDG naar S/4 HANA.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Netwerkbeheer (IP-netwerken, VLAN, proxy's, firewalls, loadbalancers, protocollen zoals http/https/ sftp).
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Storage, Back-up/Restore en Uitwijk.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Linux/Unix.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met SSO en Encryptie.
- Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring met Agile en/of DevOps
- Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van een HBO diploma richting Informatica of bedrijfskunde of Business IT & Management.

Start: na afronding Niveau Veiligheidsonderzoek VGB B (ga uit van september 2022)
Duur: 12 maanden+
Standplaats: Maasland & remote
Inzet: 40 uur per week
Deadline: 30 mei 2022 

 

 

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Deel deze opdracht

Powered by