logo

Bekijk alle opdrachten

20387177 Technisch Verantwoordelijke 2 FTE

Camp New Amsterdam, Camp New Amsterdam
Voor onze directe mantelklant Defensie zijn wij opzoek naar een Technisch Verantwoordelijke (20387177)

 


De Technisch Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwste(e)n(en), het stellen van de kaders hiervoor en geeft adviezen
hierover.

Werkzaamheden:
1.Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwste(e)n(en); door:
-het analyseren van de technische relaties tussen de bouwstenen;
-het coördineren en afstemmen tussen de diverse technische disciplines;
-het opstellen, beheren en borgen van de technische- en beveiligingsarchitectuur (HKS sessies);
-het opstellen, beheren en inrichten van de technische ontwerpen;
-het integreren van de aangeleverde deelontwerpen tot een geheel;
-het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting en bij impactanalyses en vooronderzoeken;
-het opstellen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het invulling geven aan het proces van instand houden van een gedefinieerd niveau van beveiliging van informatie en diensten;
-het maken van afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses vanuit het integrale defensie, IVENT en klantspecifieke beveiligingsbeleid en uit de overeenkomsten in de SLA met
betrekking tot beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit;
-het laten aanpassen van de technische zijde van de bouwsteen beschrijvingen;
-het ondersteunen van life cycle management volgens de kaders van productmanagement;
-het i.s.m. de productverantwoordelijke, opstellen van de Release Kalender per bouwsteen incl. certificering, audits, controles en het verwerken van aanbevelingen;
-het organiseren van draagvlak bij productmanagement mbt nieuwe concepten en ontwikkelingen op de markt.

2.Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwste(e)n(en), door:
-het doen van voorstellen voor product innovatie;
-het maken van aanbevelingen voor verbeteringen in beveiligingsprocedures;
-het doen van verbetervoorstellen.

3.Stelt technische impact analyses op, door:
-het beoordelen van de impact op Functionaliteit (nieuwe/wijzigingen in architectuur principes, patterns);
-het beoordelen van de impact op Architectuur (wijzigingen in normering, ontheffingen, benodigde accreditaties);
-het beoordelen van de impact op de Systeemomgeving (wijzigingen in de ICT infrastructuur, Beheer (impact op beheerlast : extra inspanning dan wel besparing);
-het beoordelen van de impact op Documentatie (op te stellen/aan te passen ontwerpdocumenten en installatiedocumentatie);
-het beoordelen van de impact op Beveiligingaspecten;
-het bijdragen aan het opstellen van het adviesrapport;
-het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen.

4.Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren, door:
-het bouwen van nieuwe bouwstenen of componenten;

 

Eisen
 • Kandidaat heeft 2 jaar aantoonbare werkervaring in een complexe IT omgeving met WAN en LAN netwerken (meer dan 5.000 eindgebruikers)
 • Kandidaat heeft 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van technische multidisciplinaire teams van minimaal 5 teamleden
 • Kandidaat heeft 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en ontwikkelen van inrichtings- en instandhoudingskaders o.b.v. architectuur en infra techniek
 • Kandidaat heeft 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van behoeftestellingen naar oplossingsrichtingen op basis van Architectuurkaders
 • Kandidaat heeft 2 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van architectuurdocumenten en het opstellen van functionele en technische ontwerpen
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding Informatica of technische richting

 

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als System Architect (system / domein architect)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het initiëren en beschrijven van complexe lifecycles van
  LAN, Internet, WIFI netwerken en routers/switches
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring op gebied van software automation en netwerkmanagement
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Business Process Management producten zoals bijvoorbeeld OpenText Cordys/Process Suite.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring op het gebied van het onderhouden van contacten met functionele behoeftestellers, klantvertegenwoordigers en bestuursorganen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en werkervaring met SCRUM methodieken
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en werkervaring met ITIL processen.

Start: na afronding Niveau Veiligheidsonderzoek VGB B (ga uit van februari 2023)
Duur: 12 maanden+
Standplaats: Camp New Amsterdam
Inzet: 32 uur per week
 

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by