logo

Bekijk alle opdrachten

Software Architect Grensmanagement

Utrecht, Utrecht
Voor onze directe mantelklant Defensie zijn wij opzoek naar een Software Architect Grensmanagement (20254960)

Als projectarchitect ben je de spil tussen de business en techniek in het grensbewakingsproces. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechausse (KMar) in de snel
veranderende operatie van de grensbewaking. Het KMar programma Future Borders is de behoeftesteller met haar visie op een vernieuwd grensconcept. Met het programma

stem je de funtionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt. Deze projectarchitecturen
zijn riching gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie.
Als projectarchitect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan het grensbewakingsproces, waaronder
Grenspassage Beslisserver (GPBS), Border Control System (BCS) en Entry Exit System (EES). Deze projecten leveren een nieuw uniforme beeld op voor de grenswachter,
waarvoor diverse koppelingen nodig zijn met de bestaande systemen. Je kunt ingezet worden op verschillende projecten die geinitieerd worden vanuit het programma Future
Borders. Je voeert analyse en advies werkzaamheden uit op het gebied van de werking van grens applicaties in samenhang met Europese regelgeving / systemen (NUI/EES). Let
op: Dit betreft een pro-actieve uitvraag. Dit houdt in dat mocht de aangeboden kandidaat niet geschikt zijn, blijft de aanvraag gedurende deze inschrijfperiode open staan tot de
uiterste indieningsdatum offerte. De uitvraag sluit op het moment dat er een geschikte kandidaat is gevonden.

Let op: Dit betreft een pro-actieve uitvraag. Dit houdt in dat mocht de aangeboden kandidaat niet geschikt zijn, blijft de aanvraag gedurende deze inschrijfperiode open staan tot de
uiterste indieningsdatum offerte. De uitvraag sluit op het moment dat er een geschikte kandidaat is gevonden.

U kunt t/m de sluitingsdatum kandidaten aanbieden, ook als u al eerder een kandidaat heeft aangeboden en deze kandidaat niet is geselecteerd.

Werkwijze pro-actieve aanvraag
Gelieve de inschrijvingsdocumenten te versturen via de berichtenmodule zodat deze direct voor de aanbestedende dienst in te zien is.

Indien dit niet gebeurt heeft de aanbestedende dienst geen inzicht in de inschrijvingsdocumenten tot na de uiterste indieningsdatum offerte bij deze specifieke aanvraag vorm.
Tevens voor de administratie in Negometrix het verzoek om dezelfde inschrijvingsdocumenten die via de berichtenmodule zijn verstuurd, ook in te dienen via Negometrix.

Inschrijver gaat door het indienen van de inschrijvingsdocumenten via de berichtenmodule in Negometrix automatisch akkoord met de bijgevoegde opdrachtomschrijving. Tevens
bevestigd Inschrijver hiermee, dat Inschrijver kennisgenomen heeft van en zich conformeert aan de inhoud van bijgaand competentiewoordenboek. Dit document is met name van
toepassing voor 'Wensen (Selectiegesprek)

 

Eisen
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig acterend Software Architect.
 • Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / SOA) oplossingen en koppelingen.
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD).
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.

 

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden
  (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
  - BVI en/of
  - CDM en/ of
  - NIM en/of
  - IDA en/of
  - DEMO
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:
  Defensie BeveiligingsBeleid en
  Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
  Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een BCS Solution Architectuur certificaat
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat
 • Kandidaat is TOGAF gecertificeerd
 • Kandidaat is Archimate gecertificeerd


Start: denk aan oktober na afronding van de B screening
Duur: 8 maanden +
Inzet: 36 uur pw
Locatie: Utrecht en remote

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by