logo

Bekijk alle opdrachten

Projectleider CDS.IV.583 MLU MRRS (Ronde 2)

Utrecht, Utrecht
Voor onze directe mantelklant Defensie zoeken wij een Projectleider! (20294535)

1.Projectmanagement, door: ontwikkeling en realisatie van projectdoelstellingen, creëren van (rand)voorwaarden en zorg dragen voor het opstellen en realiseren van
(meerjaren)projectplannen en -begroting; besturing van projecten o.b.v. Prince II en de daarbij behorende fasen (initiatie, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg); aansturing van projectteam;

2. Voorbereiding, ontwikkeling en realisatie projectresultaten en -doelstellingen, door: analyse relevante context, markten, (markt)partijen, informatie en ontwikkelingen en
inventarisatie standpunten, belangen, conflicten, tegenstellingen en meningen; beoordelen implicaties en consequenties, bepalen gewenste toekomstsituatie en definiëren doelen;
afbakening, specificering (doelen) en onderzoek naar politiek, maatschappelijke en/of organisatorische haalbaarheid; typering en beïnvloeding van omgeving (Intern en extern),
onderhandelen met o.a. leveranciers, draagvlak creëren en betrekken relevante actoren; (markt)partijen ingeschakeld, samenwerkingsverbanden en coalities tot stand gebracht;

3.Inventarisatie en structurering (bestaande) projecten, processen, (benodigde) mensen en middelen en dergelijke, samenhangen/relaties bepalen en relateren aan projectdoelen;
Integr(a)l(e) projectplan(nen) opstellen en realiseren voor de diverse fasen van project en autorisatie door opdrachtgever; opdracht geven voor het uitvoeren van een onafhankelijke
(externe) audit en risicoanalyse en zorg dragen voor het risicomanagement; programma, onderliggende projecten en doelen bijgesteld; afbouw en afronding projecten en borging
en inbedding (van effecten) in bestaande (beheer) organisatie.

4. Op tactisch en strategisch niveau netwerken opbouwen, vertegenwoordigen en onderhouden binnen defensie met andere defensieonderdelen.

 

Eisen
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbaar ervaring met business transitie- of verandermanagement n.a.v. ICT implementatie van software
 • Kandidaat heeft aantoonbaar relevante (rakend aan de IT of bedrijfsprocessen) en recente (in de afgelopen 6 jaar) ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams (diverse IT afdelingen i.c.m. Business en / of Juridisch en / of Inkoop en / of Huisvesting / Facilitair).
 • Kandidaat heeft aantoonbaar minimaal drie jaar ervaring met projectmanagement van complexe ICT projecten: software ontwikkeling en –implementatie en / of pakketselectie en -implementatie.
 • De kandidaat moet aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring hebben met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra.
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2.
 • Kandidaat beschikt over HBO werk- en denkniveau
 • Heeft PRINCE2 en of IPMA gevolgd

 

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring als projectmanager van IT.
 • Kandidaat heeft kennis van en aantoonbare ervaring met data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als lid van een Agile (Scrum) team
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met de tool Principal Toolbox, Fortes Change Cloud of soortgelijke tools voor project- en portfoliomanagement
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen een grote organisatie (>= 1.500 medewerkers) met een gecentraliseerde IT-functie van waaruit regie wordt gevoerd over IV/ICT-producten die in standaardvorm of op maat worden geleverd door meerdere (>= 2) partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer)
 • Kandidaat is bij voorkeur Prince2 gecertificeerd.
 • kandidaat heeft bij voorkeur kennis van data-transmissiesystemen t.b.v. Operationele IT en Infra en kennis van het operationele domein van de CLAS en kennis van de CLAS-organisatie en haar stakeholders.


Start: denk aan oktober/nov ivm afronding van de B screening
Duur: 24 maanden +
Inzet: 24 uur pw
Locatie: Utrecht en remote

De verantwoordelijke recruiter voor deze opdracht is Sabine Knopper. U kunt solliciteren via de reageren button, of u kunt per e-mail (s.knopper@caesar.nl) of telefoon (06-29553557) contact opnemen. 

 

Meer opdrachten

Senior Oracle APEX Ontwikkelaar Utrecht (20153308)
Servicemanager
Senior SAP HR/HCM Testconsultant

Deel deze opdracht

Powered by