logo

Bekijk alle opdrachten

Adviseur Informatiebeveiliging - Cybersecurity

Zoetermeer, Zuid-Holland
Voor onze eindklant Kennisnet in Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Adviseur Informatiebeveiliging - Cybersecurity!!

1. Inleiding:

Stichting Kennisnet (hierna Kennisnet) is de publieke ict-partner voor het onderwijs. Kennisnet voorziet het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs van onafhankelijk advies over de inzet en implementatie van ict. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert Kennisnet een landelijke ict-basisinfrastructuur en stelt haar kennis beschikbaar aan onderwijsprofessionals, zodat scholen de juiste keuzes kunnen maken voor ict en hun onderwijs. Ook biedt Kennisnet online platforms aan waarop digitaal leermateriaal centraal toegankelijk is. Met deze activiteiten stellen we bestuurders, managers en leraren in staat om met ict het verschil te maken. Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs. Meer informatie over Kennisnet vindt u op www.kennisnet.nl.

2. Specificatie opdracht:
Het belang van privacy en beveiliging in de samenleving neemt snel toe. Voor wie zich hier al langer mee bezig houdt is dit geen nieuws, maar overheden, publieke instellingen en private partijen lijken ook steeds meer bereid hierin te investeren. In het funderend onderwijs is er sinds de AVG veel aandacht voor privacy, maar informatiebeveiliging en cybersecurity krijgen nog relatief weinig aandacht. Dit terwijl incidenten die lang niet altijd de media halen serieuze bedreigingen vormen voor de continuïteit van de het onderwijs en de privacy en veiligheid van leerlingen en medewerkers

De komende maanden werkt Kennisnet, samen met het ministerie van OCW, de sectorraden voor po en vo, SIVON en diverse vertegenwoordigers van schoolbesturen aan nieuwe activiteiten om de digitale veiligheid en cyberweerbaarheid van het funderend onderwijs te vergroten.

In dat kader is in de eerste helft van dit jaar onder andere gewerkt aan een advies ten aanzien van dreigingsdetectie voor het funderend onderwijs. Op basis van de uitkomsten van dit rapport willen we volgende stappen verkennen hoe de ideeën uit dit rapport gerealiseerd kunnen worden. Het opzetten van een pilot behoort daarbij tot de mogelijkheden. De opdracht bevat

1)  Als verkenning voor dreigingsdetectie voor het funderend onderwijs zijn de eerste stappen gezet om gebruik te kunnen maken van KAT (de Kwetsbaarheid Analyse Tool) die door VWS is ontwikkeld. De eerste verkenning heeft geleerd dat de tool kansen bied voor dreigingsdetectie, maar nog vrij ruw van opzet is. Van de gezochte adviseur wordt verwacht dat deze de pilot binnen Kennisnet verder te brengen. Dat houdt iig in: het stabiel draaiend krijgen en houd (met ondersteuning van Kennisnet beheerders), mogelijkheden van de tool voor het FO verkennen en demonstreren, documentatie en instructies opleveren zodat anderen met ook met de tool kunnen werken, waar mogelijk en van toepassing samenwerken met VWS om de tool verder te ontwikkelen.

2)  Van de adviseur wordt verwacht een vervolg te geven aan een eerder opgesteld rapport voer dreigingsdetectie en de wijze waarop dit voor het funderend onderwijs kan worden georganiseerd. Dit betreft met name het in kaart brengen van de technische infrastructuur van scholen en de wijze waarop deze kwetsbaarheden bevat voor aanvallen van buitenaf. De kans en impact hiervan hebben een belangrijk aandeel in de keuze voor een dreigingsdetectieoplossing voor het hele funderend onderwijs

3. Vereiste kennis en ervaring:
• Ruime ervaring op het gebied van informatiebeveiliging (ten minste vier jaar)
• Aantoonbare kennis op het gebied van informatiebeveiliging, zoals een CISSP-certificaat
• Aantoonbare kennis van technische onderwerpen cybersecurity en dreigingsdetectie in het bijzonder • Goede organisatorische vaardigheden
• Goede schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden
• Kennis van het onderwijsdomen en ervaring met privacy en beveiliging binnen het onderwijsdomein is een pré

Start in overleg per direct
Inzetperiode van juli 2022 t/m 31 december 2022 met de optie tot verlenging. 
Inzet is gemiddeld 16 uur per week
Standplaats: Zoetermeer
Deadline: 19-07-2022


 
De verantwoordelijk recruiter voor deze opdracht is Jaela Fouroughi. U kunt solliciteren via de sollicitatiebutton, of u kunt per e-mail (J.fouroughi@caesar.nl) of telefoon (06-22777183) contact opnemen

Deel deze opdracht

Powered by